Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen bliver til FinansDanmark

Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen har i dag formelt besluttet at samle brancheorganisationernes aktiviteter i én ny fælles brancheorganisation. Det betyder reelt, at FinansDanmark fra og med i dag repræsenterer hele sektoren. Samtidig blev koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, enstemmigt valgt som FinansDanmarks første formand. Henholdsvis Peter Lybecker fra Nordea og […]