Email fra Finanstilsynet til Danske Banks ledelse

Email fra Finanstilsynet til Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial. Email er dateret den 3. maj 2018. Link til PDF dokument fra Finanstilsynet med email sendt til ledelsen i Danske Bank: https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2018/DB-afgorelse-030518-pdf.pdf?la=da   Denne afgørelse indeholder Finanstilsynets vurderinger af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i […]