Hvad er en ældrecheck?

Ældrechecken er en økonomisk ydelse, som gives til pensionister og efterlønsmodtagere, som har en lav indkomst. Formålet med ældrechecken er at give en ekstra økonomisk støtte til ældre, som har en begrænset økonomisk råderum og derfor kan have svært ved at klare de daglige udgifter. Ældrechecken er en skattefri ydelse, […]