Ifølge prisliste på Totalkredits hjemmeside hæves prisen fra 1. juli på kursfradrag ved udbetaling af lån. Kursfradrag er i dag på 0,1 kurspoint, dette niveau hæves til 0,2 kurspoint.

Det er således ikke kun bidragssatserne der stiger hos Totalkredit fra juli 2016.

At prisen på kursfradrag stiger ved låneudbetaling har der ikke været så meget opmærksomhed på i medierne. Hvilket nok skyldes at det udelukkende er ved låneudbetaling at denne prisstigning kommer i spil, hvor stigningen i bidragssatserne ramme alle med ikke fast rente lån på den månedlige ydelse.

Prisstigningen på kursfradrag er ikke omtalt i brev som Totalkredit har sendt ud til kunderne, hvor de varsler stigning i bidragssatser fra 1. juli 2016.

Bidragssatser for rentetilpasning/refinansiering af lån holdes uændret i den nye juli prisliste.

Niveauerne for kursfradrag ligger på disse niveauer i både den gamle og nye prisliste

Kursfradrag ved tilpasningslån F1 og F2  er på 0,30 kurspoint
Kursfradrag ved tilpasningslån F3 til F10 er på  0,20 Kurspoint
Kursfradrag ved refinansiering af RenteMax/F-kort er på 0,20 Kurspoint

Kilde: Totalkredit.dk

Er du interesseret i hvad medierne skriver om prisstigninger hos Totalkredit, se oversigt med Totalkredit medieomtale. Læs mere om realkredit. Er du interesseret i kort rente lån, få facts her.