De nye regler for optagelse af realkreditlån rammer de personer der ønsker at optage lån der er fire gange højere end husstandsindkomst. Disse regler gælder fra 1. januar 2018. Det bliver dyrere at optage nye lån, de billige lån forsvinder  for en række kunder.

Hvem rammer de nye låneregler for realkredit:
Personer der ønsker at optage høj gæld på mere end fire gange husstandsindkomst, og kommer over 60 pct. i belåningsgrad,  så vil der være begrænsninger på, hvilke realkredit- eller realkreditlignende boliglån, man kan få.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Med de nye retningslinjer ønsker vi at skabe et mere robust og balanceret boligmarked. Det gør vi ved at begrænse udbredelsen af de mest risikobetonede lån for husstande med høj gæld. Samtidigt sikrer vi med de nye retningslinjer, at man fortsat kan optage lån til køb af bolig, selvom man har høj gæld. Det skal bare ske med større forsigtighed i forhold til valg af lånetype. Med de nye retningslinjer fremlægger vi en balanceret løsning, hvor vi understøtter et fortsat stabilt boligmarked til gavn og sikkerhed for boligejerne.”

Hvilke lån begrænses for den gruppe der rammes af de nye regler ? 

  • Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag (dvs. fx F1-lån med eller uden afdrag),
  • Lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere (fx F5) og med afdragsfrihed.

Det er således lån med variabel rente og afdragsfrihed der ikke tilbydes som tidligere til den type af kunde som rammes af stramningerne.

Det er vigtigt at bemærke at de nye retningslinjer omhandler alene, hvilke lånetyper låntagere med høj gæld kan få. Der ændres ikke på mulighederne for at få boliglån, og der ændres ikke på, hvordan kreditværdigheden bliver vurderet. Endvidere vil rene låneomlægninger (konverteringer) fortsat ske. Så her rammes boligejerne altså ikke.