Penge-finans.dk tjekker hvad der koster at optage forskellige lån hos de danske realkreditinstitutter.  Dette gøres let med den nye guide raadtilpenge.dk. Vi tester nogle forskellige lån i forhold til at se hvorledes prisen er her og nu. Vi starter med det billigste lån på markedet, nemlig et kort forrentet lån op til 1 år med variabel rente.

Vi tester 2 lånebeløb, nemlig 1 mio kr og 2 mio kr. Forudsætingen er at der er tale om nyt lån, således at alle omkostninger ved at optage lån medregnes. Det vil sige både stiftelsesomkostninger og løbende omkostninger.

ÅOP er forholdsmæssig større ved 1 mio. kr. end 2 mio. kr. da stiftelsesomkostninger slår kraftigere igennem ved lavere lånebeløb, eksempelvis er ÅOP hos TotalKredit på 1,34% ved 1 mio kr. og 1,30% ved 2 mio kr.

Hvem er billigst og hvem er dyrest?
Hvis vi kigger på de to scenarier er billedet præcis det samme i forhold til hvilke låneudbydere som er billigst og dyrest. BRFKredit er billigst og Totalkredit er dyrest i testen.

På stiftelsesomkostninger er forskellem mellem BRF Kredit og TotalKredit 8008 kr. hvor BRF Koster 41.660 kr mod TotalKredit på 49.6698 kr. Men den helt store forskel skal findes i de løbende omkostninger. Disse er renten, bidragssatsen og kursskæring.

De samlede kreditomkostninger giver en stor forskel. Hos BRFkredit er kreditomkostningerne på 317.009 kr. mod 523.339 kr. hos TotalKredit. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er tilfældet såfremt at forudsætninger holder i hele perioden. Det vil ikke være tilfældet, da renten vil ændre sig. Men det er også bidragssats og kursskæring der være konstant for at udregning holder stik. Det er vigtigt at kigge på bidragssats og kursskæring, da disse har stor betydning for de samlede omkostninger.

 

Pristest 1: Kort forrentet lån uden afdrag – hvad koster det at låne 1 mio. kr  ?

Forudsætninger for prisberegning:

 • Variabelt forrentet lån
 • Kort rentebinding på op til og med 1 år
 • Løbetid 30 år
 • Lånebeløb 1 mio. kr.
 • Belåningsgrad: Over 60 % og op til og med 80 %
 • Uden afdrag

Test af priser 19. Marts 2017 via raadtilpenge

Udbyder Produkt Gns ÅOP
BRFkredit F1 0,81%
Nordea Kredit KORT RENTE 1,04%
Jyske Bank A/S JYSKE F1 1,04%
Realkredit Danmark FLEXKORT 1,08%
Jyske Bank A/S JYSKE RENTELOFT CIBOR3 1,21%
Totalkredit A/S F-KORT 1,34

 

Pristest 2: Kort forrentet lån uden afdrag – hvad koster det at låne 2 mio. kr  ?

Forudsætninger for prisberegning:

 • Variabelt forrentet lån
 • Kort rentebinding på op til og med 1 år
 • Løbetid 30 år
 • Lånebeløb 2 mio. kr.
 • Belåningsgrad: Over 60 % og op til og med 80 %
 • Uden afdrag

Test af priser 19. Marts 2017 via raadtilpenge

Udbyder Produkt Gns ÅOP
BRFkredit F1 0,79%
Nordea Kredit KORT RENTE 1,02%
Jyske Bank A/S JYSKE F1 1,02%
Realkredit Danmark FLEXKORT 1,07%
Jyske Bank A/S JYSKE RENTELOFT CIBOR3 1,19%
Totalkredit A/S F-KORT 1,30%

Hvordan regnes prisen ud via en gennemsnitlig ÅOP?
For at kunne sammenligne priserne benyttes institutternes priser for at optage lånet, det være sig stiftelsesomkostninger og løbende omkostninger

Stiftelsesomkostninger
Etableringsomkostninger
Kurtage
Tinglysning
Samlede stiftelsesomkostninger

Løbende omkostninger
Rente
Bidragssats
Kursskæring
Samlede kreditomkostninger i kroner.
ÅOP gennemsnit beregnes ud fra ovenstående

Kan man sammenligne lån så let? er der noget man skal være opmærksom på?

Som beskrevet i ovenstående, så er det vigtigt at være opmærksom på at det kun holder vand, såfremt at forudsætninger holder i hele perioden. Det vil ikke være tilfældet, da renten vil ændre sig. Men det er også bidragssats og kursskæring der være konstant for at udregning holder stik.

Bidragssatser og kursskæring er de to typiske variable der er bestemmende for hvad det koster at have et realkreditlån.

Test selv hvad det koster at optage lån hos de forskellige realkreditforeninger på www.raadtilpenge.dk

Kilde: raadtilpenge.dk