Over det seneste år er der blevet for 13,5 mia. kr. færre realkreditlån uden afdrag til boligejere. Det viser tal fra Danmarks Nationalbank. Samtidig viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion, at ca. hver ottende boligejer vælger at afdrage på deres afdragsfrie lån.

”De seneste par år har lån med afdragsfrihed været på retur. Tilbagegangen skal blandt andet ses i lyset af, at afdragsfrihed udløber på gamle lån. Her til kommer, at mange boligejere med et afdragsfrit lån faktisk afdrager på deres realkreditgæld. Det skyldes, at afdragsfriheden er en valgfri mulighed,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet og fortsætter:

”Mange tænker nok ikke over det, men faktisk er der mange boligejere med et afdragsfrit lån, der vælger ikke at udnytte deres afdragsfrihed. Ifølge en ny undersøgelse som Epinion har lavet for Realkreditrådet, afdrager en ud af otte boligejere på deres afdragsfrie lån lige nu,” siger Ane Arnth Jensen.

”Der kan være mange grunde til, at man vælger at afdrage på sit afdragsfrie lån. Lige for tiden er renterne meget lave, og så er der mere plads til at afdrage. Derudover ser mange muligheden for afdragsfrihed som en ekstra sikkerhed, hvis de en dag skulle få brug for mere luft i budgettet. Det svarer til, at man kun vælger at tænde for radiatoren om vinteren, når der er brug for det,” siger Ane Arnth Jensen.

Flere realkreditinstitutter tilbyder, at man kan vælge afdragsfriheden til eller fra på afdragsfrie lån. I andre realkreditinstitutter vælger boligejerne, hvor mange afdragsfrie år, de vil have, når de får deres lån. Derudover vælger nogle boligejere afdragsfrie lån, selvom de ved, at de ikke skal bruge afdragsfriheden. Det skyldes, at afdragsfrie lån med fast rente i nogle perioder er den bedste mulighed for boligejere på grund af renteudviklingen.

De der benytter sig af afdragsfriheden, bruger den oftest til at afdrage på anden dyrere gæld end realkreditlånet, viser undersøgelsen fra Epinion.

At mange boligejere vælger at afdrage på deres afdragsfrie lån, bakkes yderligere op af en ny analyse fra Realkreditrådet. Her er der undersøgt 160.000 lån med fast rente og afdragsfrihed, der er optaget inden for de seneste ti år. Heraf udgør lån til boligejere godt 83 pct.

”Vores egne tal viser, at billedet er det samme for afdragsfrie lån med fast rente. Her afdrages på 11 pct. af lån med mulighed for afdragsfrihed. Det svarer til, at der nedbringes gæld på omkring 17.400 af lånene, selvom det ikke er nødvendigt. Her tilbagebetales gælden på præcis samme måde som ved lån med afdrag, og der skæres i gennemsnit knap 40.000 kr. af gælden om året på et lån på ca. 1,45 mio. kr.,” siger Ane Arnth Jensen.

Kilde: http://www.realkreditraadet.dk/