De danske boligejeres lånelyst er på sit hidtil højeste. De tog nye realkreditlån for 200 mia. kr. i 3. kvartal 2019 og har dermed overgået den tidligere rekord fra 2003. Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark.

Det er længe siden, boligejerne har haft så travlt med at låne fra realkreditinstitutterne. I juli, august og september i år tog de nye lån for 200 mia. kr. Det er 26 mia. kroner mere end den gamle rekord fra 1. kvartal 2003. Hovedparten er omlægninger af eksisterende lån. Og næsten ni ud af ti nye lån er med fast rente.

”Mange boligejere har valgt at omlægge deres lån for at få et billigere lån nu, hvor renten er historisk lav. Der har været muligt at få 30-årige lån med en fast rente på 0,5 pct. eller 1 pct.,” siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark, og fortsætter:

”Størstedelen af boligejere vælger lån med fast rente, når de tager et nyt lån. Det kan være fordelagtigt for boligejere, der allerede har et fastforrentet lån, at få et nyt lån med en lavere rente. Men boligejere med variabelt forrentede lån tiltrækkes også af fastforrentede lån, da de giver vished om fremtidige rentebetalinger.”

Når boligejerne lægger lån om, vælger en del af dem også at tage større lån. I 3. kvartal er det samlede udlån steget med 37 mia. kr., der blandt andet også dækker tillægsbelåning. Og det er i alle landets kommuner, lånelysten stiger.

”Boligejere i hele landet har brugt muligheden for at få et nyt og billigere realkreditlån. Mange danskere har også udnyttet deres friværdi til at tage et større lån i boligen, når de har omlagt lån. Når man som boligejer skal betale mindre i rente, får man flere penge mellem hænderne til andre ting. Det er godt for privatøkonomien, og det er også med til at understøtte samfundsøkonomien,” siger Peter Jayaswal, og fortsætter:

”Vi har set en rekordstor bølge af låneomlægninger. Der er forsat boligejere, som kan få en gevinst ved at lægge deres lån om. Men det afhænger af den enkelte boligejers forhold, og hvor renterne bevæger sig hen. Boligejerne kan altid kontakte en bank eller et realkreditinstitut og blive præsenteret for mulighederne.”

Kilde:Finans Danmark