Kreditforeningerne udvikler løbende nye produkter. Et af de seneste produkter der er kommet på markedet er et realkreditlån med kort variabel rente.

Her på penge-finans.dk kigger vi på det nye lån og forklarer hvorledes er sammensat. Læs mere om dette nye kort rente lån .

“Korte lån” facts:

  • Rente fastsættes to gange om året
  • Løbetid på obligationer er pt. 3 år, men kan svinge fra 1-10 år
  • Renten fastsættes ud fra CITA renten + tillæg (Bestemt af det enkelte kreditinstitut)
  • Indfrielse sker til kurs 100 ved re-finansiering, eller markedskurs uden for perioden

Læs mere om dette nye kort rente lån – artikel hvor vi kommer rundet om produktet. Således, at du er klædt på til at tage dialog med din rådgiver om hvilket lån, der passer bedst til din situation og økonomi.

De nye korte lån er det nye alternativ til F1 lånet – realkreditinstitutterne tilbyder stadig Flexlån som F3 og F5. Men F1 er udfaset i forhold til ny lånoptagelse.