Danske husholdninger betaler i gennemsnit en rente på 2,6 pct. inkl. bidrag på nye realkreditlån. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbank for august 2016.

”Det danske realkreditsystem er et markedsbaseret system. Det betyder, at renten bestemmes af den bagvedliggende realkreditobligation. Dette kan danskerne udnytte til at sikre boligfinansiering til en lav rente. I august måned har boligkøbere optaget lån med en rentebindingsperiode op til 1 år til 1,3 pct. inkl. bidrag. For lån med en rentebindingsperiode over 10 år lå renten inkl. bidrag på 3,2 pct.” forklarer Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og uddyber:

”Der har den senere tid særligt været fokus på det fastforrentede 30-årige lån. Det er med god grund. Renten på fastforrentede lån har været faldende gennem 2016, og lånet udstedes for tiden med en kuponrente på 2 pct. Dermed er prisen ikke langt fra det rekordlave niveau, vi så i starten af 2015.”

Fælles for alle de forskellige låntyper er, at de alle giver mulighed for at drage fordel af de lave renter på realkreditobligationer. Dette gør det danske system unikt, og vi ser, at danskerne flittigt gør brug af realkreditsystemet. Realkreditinstitutterne står i øjeblikket for 78 pct. af alt udlån til husholdninger.

”De lave renter gavner både private og danske virksomheder. Private kan udnytte de lave renter til at finansiere deres boligdrømme, mens danske virksomheder kan optage billige lån, der kan styrke deres konkurrenceevne overfor udenlandske konkurrenter. Begge bidrager til at stimulere dansk økonomi. Det danske realkreditsystem kommer på alle måder låntagerne til gode” slutter Ane Arnth Jensen.

Kilde: http://www.realkreditraadet.dk/