I mange år har forskellige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, administreret reglerne om udlejning af sommerhuse således, at man kun må eje et eller to sommerhuse og leje dem ud – for ægtepar fulgte man samme praksis.

Var man alene, kunne man altså eje to sommerhuse og leje dem ud, men var man gift, kunne man også kun eje to sommerhuse tilsammen og leje dem ud.

”Denne fortolkning, har vi længe ment, var forkert, specielt set i lyset af de informationer borgerne fik dengang, vi skulle indtræde i EF ”, siger formanden for Fritidshusejerne Kim Juhlin. Senest anførte Kim Juhlin dette synspunkt på et møde i Erhvervsstyrelsen i januar måned 2018. Praksis ændres nu med virkning fra den 1. februar.

”Jeg er rigtig glad for, at praksis nu ændres til det, vi hele tiden har ment, var det rigtige”, udtaler Kim Juhlin.

”Det næste, jeg håber, styrelsen vil tage op til revision, er begrebet erhvervsmæssig udlejning. Jeg har set nyopførte huse til 30 personer eller mere – disse huse er vel i realiteten minihoteller og har ikke meget at gøre med et sommerhus, der også er til familiens eget brug. Min umiddelbare opfattelse er, at udlejningen af sådanne huse må være i strid med reglerne om erhvervsmæssig udlejning”, siger Kim Juhlin og understreger, at netop Danmarks særlige sommerhusmiljø er til glæde for både sommerhusejernes egne, rekreative glæder som turisternes positive oplevelser.

Kilde: http://fritidshusejerne.dk