Undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet viser, at knap en ud fem danskere inden for det sidste år har oplevet problemer med at få deres indtægt til at dække faste udgifter og forbrug

Undersøgelsen som Kantar Gallup har lavet for Penge- og Pensionspanelet viser, at blandt de 800.000 danskerne som har oplevet problemer med at få deres sædvanlige indtægt til at dække faste udgifter og forbrug, der svarer fire ud af ti, at de mindst to gange inden for det seneste år, ikke har haft penge til at betale en regning eller et lån til tiden. I undersøgelsen bliver der derfor zoomet ind på disse forbrugere.

”Vi kan se at denne gruppe som har haft gentagne problemer med at betale en regning eller et lån til tiden, også i højere grad har forbrugslån, skylder mere væk på dem, i højere grad har de dyrere forbrugslån og oftere har optaget lån for at betale regninger. Det tyder på, at denne gruppe er hårdt spændt for og mangler en buffer i budgettet og det kan gøre det svært at få en sund økonomi”, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet.

Blandt denne gruppe med gentagne betalingsproblemer svarer 25 %, at de er sakket bagud med betalingerne til de faste udgifter og forbrug. 77 % svarer at de har forbrugslån og de skylder i gennemsnit 103.000 kr. på dem. 24 % svarer at de mindst to gange inden for det seneste år har optaget lån for at kunne betale regninger.

”Hvis man har en presset og stram økonomi, så er det afgørende, at man fx undersøger mulighederne for at sammenlægge sine lån. Det er også vigtigt at kontakte banken og kreditorerne og få lavet en afdragsordning, så man ikke kommer ind i en negativ spiral med at optage nye lån, for at betale af på de lån man allerede har”, forklarer Louise Skjødsholm.

Nogle nøgletal for undersøgelsen viser at blandt danskere ml. 18-74 år, der inden for det seneste år mindst en gang har oplevet at deres sædvanlige indtægt ikke har kunnet dække deres faste udgifter og forbrug viser bl.a., at:

  • 13 % er sakket bagud med betalingerne til de faste udgifter og forbrug.
  • 67 % har forbrugslån og skylder i snit 87.000 kr.
  • 12 % svarer at de mindst to gange inden for det seneste år har optaget lån for at kunne betale regninger.
  • Årsagen til betalingsproblemer oftest er uforudsete udgifter, fald i husstandens indtægt, for stort forbrug eller negative livsbegivenheder.

Kilde: raadtilpenge.dk