Mange danskere tror, at samlevende arver efter hinanden, hvis blot de har boet sammen i mindst to år. Men det er ikke tilfældet, og man risikerer at stille sig selv eller sin partner i en økonomisk svær situation, hvis man ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med ens værdier, når man går bort

I 2008 fik Danmark en ny arvelov, og i tiden op til, at loven blev vedtaget, var der mange diskussioner i medierne om, hvorvidt der skulle indføres arveret mellem samlevende.

Diskussionerne omkring arveloven har givet anledning til mange misforståelser. Det fortæller advokat og specialist i arveret Poul Jost Jensen fra ADVODAN Glostrup & Tåstrup.

– Jeg møder mange par, som tror, at der med den nye arvelov fra 2008 blev indført arveret mellem samlevende. Men det gør sig ikke gældende. Og man risikerer at stille sig selv eller sin partner i en potentielt økonomisk svær situation, hvis man ikke tager stilling til, hvad der skal ske med ens værdier, når og hvis man går bort. Hvis man ønsker, at ens samlever skal arve, kræver det altså fortsat, at man opretter et testamente, fastslår Poul Jost Jensen.

Betingelser for at kunne oprette udvidet samlevertestamente
Advokaten fortæller, at man i arveloven fra 2008 fik mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvor man kan sikre sin samlever næsten lige så godt, som hvis man er gift. Der er imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan oprette et udvidet samlevertestamente, forklarer Poul Jost Jensen:

– Man må fx ikke sidde i uskiftet bo eller være separeret fra en tidligere ægtefælle. Man skal have haft fælles folkeregisteradresse i de seneste to år – eller man skal vente, have eller have haft et barn sammen, siger han.

Opfylder man som samlevende ikke de nævnte betingelser for et udvidet samlevertestamente, kan man stadig oprette et almindeligt testamente og begunstige hinanden på den måde.

Det er billigere at være gift
Når samlevende med testamente arver hinanden, skal der betales boafgift til staten. Ægtefæller betaler derimod ingen boafgift til staten. Så rent afgiftsmæssigt er det billigere at være gift, oplyser Poul Jost Jensen og tilføjer, at alle bør søge professionel rådgivning, når man ønsker at oprette testamente – også før man eventuelt måtte gifte sig, fordi der kan være behov for en ægtepagt.

Kilde: http://www.advodan.dk/advodan-glostrup/