Danske boligejere har udsigt til et forenklet bygningsreglement fra 1. juli 2017. Det vil gøre det nemmere at lave små byggerier på egen grund.

De administrative krav til byggelystne danskere skal lempes, og derfor foreslår transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) at afskaffe de såkaldte anmeldelsessager. Det betyder, at kommunerne ikke fremadrettet skal involveres ved byggeri af fx drivhuse og carporte på privat grund. Ifølge Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager.

Byggerierne skal dog stadig overholde de gældende regler om eksempelvis størrelse og afstande. Advokat Christian Lund Agerbæk fra ADVODAN Aalborg gennemgår reglerne for mindre byggerier på privat grund her.

Regler for anmeldelse
Som reglerne er i dag, skal små byggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter anmeldes til kommunen, inden du går i gang med dit projekt. Herefter har kommunen 14 dage til at vurdere din anmeldelse. Hvis du ikke hører fra kommunen, kan du gå i gang med byggeriet. Når de nye regler træder i kraft, skal du ikke anmelde dit byggeri, hvis det er under 50 kvadratmeter.

Tjek lokalplaner og servitutter
Når du bygger på din egen grund, er det som udgangspunkt bygningsreglementet, der gælder. Men du skal altid huske at tjekke, om der er særlige lokalplaner, tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på dit projekt. De går nemlig altid forud for bygningsreglementet. Hvis du fx undlader at overholde en lokalplan eller en servitut, kan du i sidste ende få et påbud fra kommunen om at fjerne det, du har bygget.

Tjek Ledningsejerregistret
Hvis du selv laver gravearbejdet ved mindre byggerier, skal du også huske at tjekke Ledningsejerregistret (LER). Bygger du ovenpå en ledning, risikerer du nemlig at skulle flytte byggeriet. Kommunen vil ikke gøre dig opmærksom på dette på forhånd. Hvis du har en entreprenør til at foretage gravearbejdet, er det entreprenøren, der har ansvaret i forhold til dig som bygherre for at sende den såkaldte graveforespørgsel til LER.

Byg korrekt mod skel
Det er altid en god idé at fortælle din nabo om dine byggeplaner, inden du går i gang. En god dialog kan forebygge mange nabokonflikter. Du må gerne opføre småbygninger i skel, men du skal overholde en række betingelser. Fx må den samlede længde af de sider, der vender mod skel, højst være 12 meter. Bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel ikke være højere end 2,5 meter. Der må heller ikke være vinduer, døre eller andre åbninger mod skel, og tagvandet skal holdes inde på egen grund.

Overskrid ikke bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten på langt de fleste parcelhusgrunde er på 30 procent. For sommerhuse er den normalt på 15 procent. Bebyggelsesprocenten beregnes ved at sammenholde det samlede boligareal i huset plus øvrige småbygninger som fx carport, udestuer, overdækkede terrasser mv. med grundens størrelse. Dog er det kun det antal m2 i småbygninger mv., der er over 35 m2 – og 20 m2 for rækkehuse – som skal tælles med i regnestykket. Overskrider du bebyggelsesprocenten, kan kommunen kræve, at du nedriver den merbebyggelse, der overskrider det tilladte areal.

Opdater BBR
Når dit byggeprojekt står færdigt, skal det registreres i BBR (Bygnings- og boligregistret). Det er dit ansvar som boligejer, at oplysningerne om din ejendom er korrekte. Er de ikke det, kan det få konsekvenser den dag, du ønsker at sælge ejendommen. Hvis boligarealet er forkert angivet, kan du som hussælger risikere at skulle give et afslag i salgsprisen til køber.

Informer dit forsikringsselskab
Husk at informere dit forsikringsselskab, når du har bygget en ny carport, et drivhus, en overdækket terrasse eller lignende. Det er nemlig vigtigt, at du får bygningen med ind under din husforsikring.

Ifølge regeringen skal de nye regler gælde fra den. 1. juli 2017. Forslaget støttes af Socialdemokratiet og SF.

Kilde: http://www.advodan.dk/