Vil du gå i retten med en sag, eller bliver du selv sagsøgt, kan det blive en dyr affære. Men opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få dækket alle dine omkostninger til sagen – også selvom du taber. Her giver Advodan dig en guide til at søge om fri proces.

”Fri proces betyder, at du får betalt alle dine udgifter af staten i forbindelse med en retssag, fx retsafgift, advokatsalær og øvrige sagsomkostninger, der kan volde hovedbrud og ofte afholde mange fra at tage sagen i retten. Om du kan opnå fri proces, afhænger blandt andet af din økonomi og retssagens indhold”, siger Maiken Østerskov Breum fra Advodan Roskilde.

Her giver advokaten dig et overblik over, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om fri proces.

Hvad kan jeg få dækket?
Ifølge Maiken Østerskov Breum kan du som udgangspunkt få dækket dine omkostninger i forbindelse med alle typer sager.

”Det gælder, uanset om du er den, der lægger sag an, eller om du er den sagsøgte. Fri proces dækker bredt – lige fra fx forældremyndighedssager og ægtefælleskifte til forbrugerklagesager og huslejetvister. Du får også dækket dine udgifter, selvom du taber sagen og måske skal betale modpartens sagsomkostninger”, forklarer Maiken Østerskov Breum.

Hvad skal jeg opfylde for at få fri proces?
For at komme i betragtning til at få dækket dine sagsomkostninger må din årlige indkomst først og fremmest ikke overstige et bestemt beløb. I 2017 ligger det beløb på 315.000 kr., hvis du er enlig. Er du gift eller bor sammen med din kæreste, må jeres samlede årsindkomst ikke overstige 400.000 kr. i alt. Har du hjemmeboende børn under 18 år, stiger grænsen med 55.000 kr. pr. barn.

I ægteskabs- og forældremyndighedssager samt sager om barnets bopæl er det altid indtægtsgrænsen for enlige, der anvendes – og det gælder også selvom ansøgeren er gift eller samlevende.

”Ud over de økonomiske betingelser vil man også kigge på den konkrete sag. Hvor rimeligt er det at føre sagen, hvad er chancerne for at få medhold, hvor store er omkostningerne i forhold til det beløb, der kræves, og er sagen af offentlig interesse eller af principiel karakter”, siger Maiken Østerskov Breum.

Hvad gør jeg, hvis jeg har retshjælpsforsikring?
Inden du begynder at søge om fri proces, bør du undersøge, om du allerede kan få dækket sagsomkostningerne via din forsikring. Mange har nemlig en retshjælpsforsikring via fx deres indboforsikring.

”Selvom din forsikring dækker dine udgifter i forbindelse med en retssag, vil mange selskaber opkræve en selvrisiko. Og den udgift vil du kunne få dækket via fri proces, hvis du ellers lever op til kriterierne. Derfor kan det stadig være relevant at søge om fri proces – det skal blot gå via forsikringsselskabet”, fortæller Maiken Østerskov Breum.

Hvordan søger jeg om fri proces?
Flere forskellige forhold afgør, hvordan du søger om fri proces. Har du en retshjælpsforsikring, skal du fx søge via dit forsikringsselskab for at få dækket udgiften til din selvrisiko. Ellers er det typen af sagen, der bestemmer, hvor du skal søge om fri proces.

”I langt de fleste tilfælde skal du søge via Civilstyrelsen, men i sager om fx forældremyndighed, fogedsager eller sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et nævn, fx forbrugerklagenævn eller huslejenævn, skal du søge om fri proces via domstolen”, siger Maiken Østerskov Breum.

Fakta – fri proces:
• Opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få betalt alle dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det er staten, der betaler udgifterne.
• Du kan som udgangspunkt få dækket alle dine udgifter til alle typer retssager – uanset om du lægger sag an eller er den sagsøgte.
• Du søger om fri proces enten hos Civilstyrelsen eller direkte hos retten.
• Læs mere på www.civilstyrelsen.dk

Kilde: http://www.advodan.dk/

Læs mere om råd til din privatøkonomi.