Ældrechecken er en økonomisk ydelse, som gives til pensionister og efterlønsmodtagere, som har en lav indkomst. Formålet med ældrechecken er at give en ekstra økonomisk støtte til ældre, som har en begrænset økonomisk råderum og derfor kan have svært ved at klare de daglige udgifter.

Ældrechecken er en skattefri ydelse, som udbetales én gang om året. Beløbet afhænger af den enkeltes indkomst, og hvor mange pensionister og efterlønsmodtagere, der ansøger om ældrechecken. Der er dog en øvre grænse for, hvor stort beløbet kan være.

For at være berettiget til ældrechecken, skal man som udgangspunkt være folkepensionist eller efterlønsmodtager og have en lav indkomst. Man kan ansøge om ældrechecken ved at henvende sig til sin kommune eller via borger.dk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ældrechecken ikke er en erstatning for andre økonomiske støtteordninger, som man kan have ret til som pensionist eller efterlønsmodtager. Der kan eksempelvis være mulighed for at søge boligstøtte, sundhedsbidrag eller hjælp til tandpleje. Det er derfor en god idé at undersøge, hvilke støttemuligheder der er tilgængelige, hvis man har brug for ekstra økonomisk støtte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *