En børneopsparing kan oprettes allerede ved barnets fødsel og skal senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år. Så jo tidligere en børneopsparing oprettes jo

Indbetalinger på en børneopsparing

Der kan indbetales op til 3.000 kroner årligt og i alt 36.000 kroner på en børneopsparing. Hertil kommer renter.

Barnet kan kun have 1 børneopsparing. Forældre, bedsteforældre og plejeforældre kan alle indbetale på kontoen. Der er dog et maks på 3.000 kroner om året i indbetaling.

Udbetaling fra en børneopsparing

En børneopsparingen er bundet i syv år, og den kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år. Bindingsperioden kan dog forlænges til udløbet af det år, hvor barnet fylder 21 år.

Renter er skattefrie

Renterne på en børneopsparing er skattefrie i den periode, kontoen er bundet. Endvidere er beløb på kontoen ikke formuepligtigt. Hvilket betyder at der ikke betales skat af de renter, som tilskrives i opsparingsperioden og således heller ikke ved udbetalingen.

De fleste banker tilbyder en børneopsparing ud fra ovenstående vilkår.

Læs mere under privatøkonomi

Penge-finans.dk har tjekket renten på børneopsparing