Fortsætter du på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, er det muligt at det er en fordel for dig at udskyde din folkepension.  Fortsætter du med at arbejde min. 750 timer om året, efter du når folkepensionsalderen, kan du vælge at udskyde din folkepension og dermed optjene et ventetillæg.

Du har mulighed for at udskyde tidspunkt for hvornår du går på pension, således at du udskyder tidspunktet for hvornår du påbegynder at modtage folkepension. Det er ret simpelt; jo længere du udskyder din folkepension, jo mere kan du få udbetalt på et senere tidspunkt.

Udskyde folkepension – optjen venteprocent og få ventetillæg
Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere optjener du i venteprocent. Når du senere skal have  din folkepension udbetalt, får du mere i folkepension i form af et ventetillæg.

Størrelsen på ventetillæg afhænger af  venteprocent
Ventetillæg bliver beregnet som en procentdel  af dit grundbeløb og pensionstillæg som udgangspunkt. Dette gælder dog ikke hvis du vælger at få dit grundbeløb udbetalt som et engangstillæg.

Venteprocenten afhænger af hvor længe du udskyder pensionen, samt  hvor gammel du er på det tidspunkt du vælger at få folkepensionen udbetalt.

Du kan højst udskyde din folkepension i ti år.
Du kan højst udskyde din folkepension i ti år. Du kan udskyde den i to perioder. Det vil sige, at du har mulighed for at udskyde din folkepension i en periode, få udbetalt folkepension og derefter udskyde din folkepension igen.

Beregn dit ventetillæg ved udskudt pension på Borger.dk
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=d16aa124-b77e-428f-8f02-89d1bffb39ae

 

Hvor meget må man tjene før folkepensionen bliver nedsat ?
Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Derfor er det forskelligt, hvor meget du må tjene, før henholdsvis grundbeløbet og pensionstillægget bliver sat ned.

Grundbeløb (2018)
Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 322.500 kr. om året ved personligt arbejde og bortfalder helt, hvis du tjener du mere end 565.800 kr.

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 60.000 kr. om året.