Nye kapitalkrav på vej til realkreditinstitutterne

Internationalt fra den såkaldte Basel Komite er fremlagt forslag til en revideret metode for, hvordan penge- og realkreditinstitutter skal opgøre deres kapitalkrav til udlån. Forslaget omfatter den mest simple metode til at opgøre kapitalkrav – kaldet standardmetoden. Basel Komiteen har samtidig oplyst, at de fortsat påtænker at indføre et minimumskrav […]

Dansk Byggeri venter lave vækstrater på boligmarkedet

Ifølge Danmarks Statistik sluttede 2015 af med fortsatte prisstigninger for ejerlejligheder og stagnerende prisudvikling for parcelhuse. Dansk Byggeri har på baggrund af december-tallene beregnet en samlet 2015-status på boligmarkedet Dansk Byggeri har beregnet, at priserne på ejerlejligheder i snit er steget med hele 10,6 %. i 2015. Der er lidt […]

Totalkredit hæver prisen, bidragssatser stiger – kunder i oprør i medierne og på de sociale medier

Den seneste tid har der været meget debat om at Totalkredit hæver bidragssatserne. Som betyder prisstigninger på realkreditlån hos Totalkredit for kunderne. Hvilket har betydet voldsom debat i medier og på Facebook. De seneste dage har kunder modtaget brev, hvor de kan se de faktiske stigninger. Det har fået debatten […]