Hvad er et privatlån?

Mange låneudbydere har lån de benævner privatlån. Et privatlån kan lettest karaktiseres ved at være lån til private, altså en generel betegnelse for lån.
Privatlån er således ikke et specielt lån, men benyttes til at beskrive lån hos forskellige låneudbydere.

Læs mere om forskellige lånetyper her på penge-finans.dk – på siden lån finder ud indgang til beskrivelse af forskellige typer af låneprodukter, Alt fra kassekredit til hurtig lån.

 

 

Quicklinks: Lånkassekredit