En aktieportefølje er en samling af aktier i forskellige virksomheder, som en investor ejer. En aktie repræsenterer en ejerandel i en virksomhed, og en aktieportefølje består typisk af en diversificeret blanding af aktier i forskellige virksomheder og brancher.

En investor kan opbygge sin aktieportefølje ved at købe aktier gennem en børs eller en investeringsplatform. Når en investor køber en aktie, ejer de en lille andel af virksomheden og har ret til at modtage en del af dens overskud og vækst gennem stigninger i aktiekursen og udbytter.

En aktieportefølje kan være en del af en større investeringsstrategi, hvor investor forsøger at sprede risikoen ved at investere i forskellige aktier og andre aktiver, som obligationer eller ejendomme. En diversificeret portefølje kan hjælpe med at mindske risikoen ved at reducere påvirkning af enkeltvirksomheders præstationer på den samlede portefølje.

Læs mere om aktier her:
Begreber indenfor aktiehandel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *