Hvad er aktiehandel?

Aktiehandel refererer til køb og salg af aktier på børser eller andre handelsplatforme. Aktiehandel indebærer, at en person køber en del af en virksomhed, også kendt som en aktie, og bliver ejer af en lille del af virksomheden. Aktiehandel kan udføres af investorer, der ønsker at tjene penge ved at drage fordel af stigninger i aktiekurserne eller modtage dividender fra virksomheden.

Hvad er kurtage?
Kurtage er gebyret, som aktiemæglere og investeringsplatforme opkræver for at udføre en handel på vegne af en investor. Kurtage udtrykkes typisk enten som en procentdel af handelsværdien eller som et fast gebyr pr. handel.