Gode aktieråd – så du kommer godt i gang med aktieinvestering

1. Sæt dig et mål!
Sæt et mål for dine aktieinvesteringer, hvad forventer du at opnå? hvad er realistisk?

2. Tænk langsigtet!
Aktiekurser svinger op og ned . Aktier egner sig ikke til kortsigtede investeringer.

3. Følg ikke råd ukritisk
Lyt til andres råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær opmærksom på at forskellige rådgivere kan have forskellige interesser

4. Gør dit hjemmearbejde inden du køber aktier
Køb kun aktier i selskaber, som du har sat dig ordentlig ind i, så du kender baggrunden for den aktuelle kurs. Husk at holde dig velinformeret om de selskaber du har aktier i.

Læs mere omkring aktieinvestering her.