Hvad er en sundhedsforsikring?
En sundhedsforsikring er en forsikring, der dækker omkostninger til udgifter til undersøgelse og behandling på private sygehuse.

En sundhedsforsikring giver mulighed for at få en hurtig diagnose eller lavet forskellige operationer indenfor en kort tidshorisont. Typisk er behandlingsgarantien i det private 14 dage.
Altså ofte væsentlig kortere end det kendes fra det offentlige sygehusvæsen.

En privat sundhedsforsikring dækker endvidere ydelser, som ikke dækkes via det offentlige. Det være sig eksemplevis
fysioterapi og zoneterapi.

Der findes flere forskellige typer af sundhedsforsikringer i Danmark. Der kommer mere om sundhedsforsikringer her på penge-finans.dk