Ældreulykkesforsikring – en ulykkesforsikring for ældre

Nogle  selskaber er begyndt at tilbyde en ulykkesforsikring som ældreulykkesforsikring. I bund og grund er der tale om en ulykkesforsikring. Det der gør en ældreulykkesforsikring speciel, er at der er taget højde for forsikringen kan tegnes af seniorer.

Ved almindelige ulykkesforsikringer har nogle forsikringsselskaber en grænse for hvor gammel man må være, for at kunne tegne en ulykkesforsikring.  Aldersgrænsen ligger  sædvanligvis mellem 60 og 75 år.

Ændret forsikringsdækning for ældre
Mange forsikringsselskaber arbejder med  nedsættelse af forsikringssummer efter forsikringstager fylder 70 år. Således at forsikringssummen eksempelvis nedsættes med 10% point efter det fyldte 70 år. Det betyder eksempelvis at forsikringssummen er nedsat med 50% ved en alder på 75. Her skal man undersøge hvorledes ens forsikringsselskab nedskriver forsikringssummen.

Nedsat dækning eller ændret præmie
Ikke alle selskaber nedsætter forsikringssummen for ældre, nogle selskaber op efter det fyldte 60 år for ældre, men bibeholder dækningen. Det er vigtigt at være opmærksom på vilkår hos de forskellige selskaber, da der er stor forskel på hvorledes forsikringsselskaberne stiller sig i forhold til ulykkesforsikringer for ældre.

Som beskrevet i ovenstående, så er det nærmest kutyme i branchen at ændre på vilkår for ældre. Dette sker typisk ved enten af nedsætte forsikringsdækning eller give ældre en præmiestigning for samme dækning som hos yngre. Ældreulykkesforsikring er områder der kan være noget at hente ved at undersøge markedet.

 

Læs mere om forsikring for gennemgang af forskellige typer af forsikringer.