Største forsikringsselskaber i Danmark: Vi har her listet de 30 største forsikringsselskaber i Danmark

Her er en liste over de 30 største forsikringsselskaber i Danmark (rangordnet efter præmieindtægter i 2020):

 1. Tryg Forsikring A/S
 2. Topdanmark Forsikring A/S
 3. Codan Forsikring A/S
 4. Alm. Brand Forsikring A/S
 5. Gjensidige Forsikring A/S
 6. GF Forsikring A/S
 7. If Forsikringsaktiebolag, filial i Danmark
 8. PenSam Forsikring A/S
 9. Bauta Forsikring A/S
 10. TRYG International Insurance Ltd, filial af Tryg Forsikring A/S
 11. Velliv
 12. Industriens Pensionsforsikring A/S
 13. Danica Pension Forsikringsaktieselskab
 14. Dansk Sundhedssikring A/S
 15. Skandia A/S
 16. DK Forsikringsselskab A/S
 17. Thisted Forsikring A/S
 18. LB Forsikring A/S
 19. Mølholm Forsikring A/S
 20. Vardia Insurance Group ASA, filial af Vardia Insurance Group ASA, Norge
 21. Sygeforsikringen “danmark”
 22. NEM Forsikring A/S
 23. Willis Towers Watson Denmark A/S
 24. HDI Global Specialty SE, Danish Branch
 25. AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
 26. Protector Forsikring ASA, filial af Protector Forsikring ASA, Norge
 27. Mølholm Insurance A/S
 28. Qudos Insurance A/S
 29. Caplloyd A/S
 30. Baloise Life (Luxembourg) S.A., Danish Branch