Fra den 10. januar 2020 kan 500-eurosedlen ikke længere bruges som betalingsmiddel i Danmark, og danskere som ligger inde med sedlerne bør derfor i god tid rette henvendelse til deres bank for at få dem byttet eller vekslet.

 

Slut med at bruge 500 eurosedler i Danmark
Et bredt politisk flertal besluttede i foråret 2019 at forbyde 500-eurosedlen i Danmark. Forbuddet træder i kraft den 10. januar 2020 og er et led i kampen mod hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

”Finans Danmark støtter forbuddet mod 500-eurosedlen, da det er et vigtigt tiltag i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. En række konkrete sager både i Danmark og i udlandet de senere år har vist, at 500-eurosedler i stort omfang har været anvendt til kriminelle aktiviteter. Det skyldes, at sedlen repræsenterer et stort beløb og dermed gør det let at transportere store beløb over grænserne. Desuden kan den anvendes til betalinger over stort set hele verden. Ved at forbyde dem, gør man det vanskeligere for kriminelle at operere”, siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Forbuddet betyder, at 500-eurosedlen efter den 10. januar 2020 ikke længere kan anvendes, udleveres, indleveres, veksles, bruges som betalingsmiddel eller overdrages i Danmark. Det er ikke ulovligt at besidde 500-eurosedler, men de kan altså ikke længere anvendes i Danmark efter 10. januar 2020.

Danskere, som ligger inde med 500-eurosedler, bør i god tid inden den 10. januar 2020 henvende sig til deres bank for at få dem byttet eller vekslet. Det skal sikre, at bankerne selv får tid til at afhænde de indleverede sedler på det internationale valutamarked, inden forbuddet træder i kraft.

Forbuddet mod 500-eurosedlen i Danmark sker som led i gennemførelsen af EU’s 5. hvidvaskdirektiv og blev vedtaget i Folketinget den 7. maj 2019.

Slut med at bruge 500 eurosedler i Eurozonen fra april 2020
I Eurozonen ophører udstedelsen af 500-eurosedlen endeligt den 26. april 2020, men sedler vil fortsat kunne veksles i alle lokale nationalbanker i Eurozonen, f.eks. Deutsche Bundesbank.