Liste over de 10 største realkreditinstitutter i Danmark.

Her er en liste over de 10 største realkreditinstitutter i Danmark (rangordnet efter udestående realkreditlån pr. 31. december 2020):

  1. Realkredit Danmark
  2. Nykredit Realkredit A/S
  3. Totalkredit A/S
  4. Jyske Realkredit A/S
  5. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
  6. Nordea Realkredit A/S
  7. Sydbank Realkredit A/S
  8. DLR Kredit A/S
  9. BRFkredit A/S
  10. Lollands Bank Realkredit A/S