Email fra Finanstilsynet til Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial. Email er dateret den 3. maj 2018.

Link til PDF dokument fra Finanstilsynet med email sendt til ledelsen i Danske Bank:
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2018/DB-afgorelse-030518-pdf.pdf?la=da

 

Denne afgørelse indeholder Finanstilsynets vurderinger af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial. Finanstilsynet har således taget stilling til, om reglerne om ledelse og
styring af banken og andre relevante danske regler er overholdt.