Er der registreret en olietank på den ejendom, du overvejer at købe, er det vigtigt, at du er opmærksom på udgifterne til sløjfning og evt. fjernelse af olietanken, inden du skriver under på en købsaftale. Skal olietanken helt fjernes kan udgifterne hertil nemlig ligge i størrelsesordenen kr. 13.000 og opefter. Få Ret&Råd advokat Tina Møllers bud på hvordan du kan slippe for udgiften.

Når man køber fast ejendom støder man ofte på, at der i BBR-ejermeddelelsen står anført at der er registreret en olietank på ejendommen.

Selvom tanken ikke længere er aktiv (f.eks på grund af etablering af fjernvarme), er det ofte ikke registreret hos kommunen om tanken er sløjfet. Sælger har desværre ofte intet kendskab til om dette rent faktisk er sket eller ej.

Hvornår skal en olietank sløjfes?
Ifølge Olietankbekendtgørelsen skal en olietank – afhængigt af alder og type – typisk sløjfes efter 40-50 år efter fabrikationsdatoen, eller når denne ikke længere er i brug.

Fabrikationsåret fremgår som udgangspunkt af tankattesten, men for nedgravede tanke og overjordiske tanke (fra 1999) skal der også være et skilt/mærkat ved olietankens påfyldningsstuds, der angiver produktionsåret.

Hvis sælger ikke er i besiddelse af tankattesten, kan du mange gange få en kopi hos kommunen eller hos det firma der har produceret tanken.

Sådan sløjfes olietanken
Sløjfning af en olietank kan enten ske ved at tanken helt fjernes eller ved at restindhold i tanken og rør fjernes. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Hvem skal betale for sløjfning af olietanken?
Prisen for en sløjfning afhænger af flere ting, og du bør derfor overveje, hvorvidt du som køber vil acceptere at påtage dig denne udgift.

Når du som køber har fået udleveret en BBR-ejermeddelelsen hvor oplysningen om olietanken fremgår, kan du som udgangspunkt ikke efterfølgende rette krav mod sælger som følge af udgifter i forbindelse med sløjfning af olietanken. Vi anbefaler derfor altid, at du som køber betinger handlen af, at sælger foranlediger og betaler for sløjfning af olietanken inden overtagelsen.

Alternativt kan du undersøge prisen for en sløjfning i det konkrete tilfælde og evt. anvende dette som begrundelse for et afslag i købesummen.

Manglende sløjfning kan medføre en bøde
Hvis du ikke sløjfer olietanken efter de gældende regler, risikerer du at få en bøde.

Din forsikring vil heller ikke dække, hvis tanken bliver utæt og lækker fyrings-olie ud i jorden. En sådan forurening koster nemt flere hundrede tusinde kroner at oprense. Det er derfor vigtigt, at man som køber tager de rette forholdsregler, når man køber en ejendom, hvor der er registreret en olietank.

 

Kilde: http://www.ret-raad.dk