Pas på med penge under bordet, sælger – her fokus på andelsbolighandler

Penge under bordet i andelsbolighandler er ikke et sjældent syn – men som sælger bør du holde dig fra de hurtige penge. Du risikerer nemlig straf og tilbagebetaling. Også selvom køberne selv foreslår det og er med på idéen.

”Køb min gamle madras med for 30.000 kroner”. Sætningen kan lyde som en joke, men ikke desto mindre kan flere andelsboligkøbere nok nikke genkendende til lignende krav om ekstra penge i andelshandler. For sælgerne ved, at andelsboliger er en eftertragtet vare på et marked, der bugner af købere. Det får dem ofte til at presse citronen og kræve ekstra penge – ulovligt, vel at mærke.

Men det er farligt, og sælger risikerer bøde eller fængselsstraf samt fuld tilbagebetaling – derfor skal man tænke sig om.

Salg af løsøre er sælgers ansvar

”Lad være,” lyder rådet kort og godt, når man spørger advokat Erik Matthiesen fra Advodan til, hvad man kan gøre. Han uddyber, at det siden 2005 har været strafbart for sælger at tage ekstra penge under bordet. Og klandrer køber dig for at tage overpris, kan det straffes med op til fire måneders fængsel.

Selv har Erik Matthiesen dog kun hørt om bøder på op til 40.000 kroner og tilbagebetalinger – og her er det ligegyldigt, om man ikke kendte til reglerne om, hvad man må medsælge som en del af boligens værdi:

“Sælger skal have styr på Andelsboliglovens §5, som indeholder maksimalprisbestemmelsen. Eksempelvis må sælger ikke betinge salget af, at der indgås andre retshandler mellem parterne, og det er altså strafbart fx at medsælge et værdiløst maleri for en høj købesum. Dog må sælger medsælge særligt tilpasset inventar, men kun til den reelle værdi,” forklarer han.

Sælger risikerer dårlig forretning

Selvom køber går med til ekstra penge – eller sågar selv foreslår det for at komme i betragtning til andelsboligen – er det altså sælger, der overtræder loven og kan blive straffet.

“Køber har to muligheder: At lade handlen gå tilbage eller kræve overprisen tilbagebetalt, hvis der er dokumentation for, at køber har givet overpris. Men køber skal sagsøge sælger inden seks måneder. Og så kan det blive en dyr fornøjelse for sælger,” pointerer Erik Matthiesen.

Flere andelshaverne vil skumme fløden

At ville tjene på sine bolighandler er ikke nyt, men tendensen er stigende. Hos Andelsportal.dk tegner der sig et billede af et andelsboligmarked præget af sælgere, der forsøger – og ofte forventer – at opnå profit på boligerne. Andelsportal.dk oplever eksempelvis stadigt flere spørgsmål til de ”alternative handler”, ligesom forespørgsler på valuarvurderinger er strøget til vejrs:

“Foreninger indhenter valuarvurderinger – ofte i håb om at deres ejendom er steget i værdi, så de kan skumme fløden ligesom på ejerboligmarkedet,” fortæller kommunikationschef Maria Carlsen.

Hun peger på, at alene forespørgslen på valuarvurderinger steg 148 procent fra 2014 til 2015 – simpelthen fordi mange andelsboligforeninger i stigende grad spekulerer i fortjeneste og muligheden for en stigning i andelskronen.

Yderligere information:

  • Mange andelsboligforeninger har en regel i vedtægterne, som kræver, at bestyrelsen skal godkende andelskøber og dermed kan se, om prisen på andelsboligen er fair – men vel at mærke kun de penge, der er angivet.
  • Andelsboliglovens §16, stk. 3 indeholder en særlig søgsmålsfrist på seks måneder. Det betyder, at køber mister kravet på tilbagebetaling af overprisen, hvis han ikke stævner sælger senest seks måneder efter, at han var eller burde være blevet bekendt med overprisen

Kilde: AB Gruppen A/S  – Andelsportal.dk

Boligøkonomi