Nyt ejendomsvurderingssystem udskydes fra 2021 til 2024. Boligbeskatningssystem udsættes til år 2014 grundet IT-udviklingsproblemer.

Morten Bødskov holder pressemøde hvor han gennemgår situation for det nye ejendomsvurderingssystem.

Der har længe hersket tvivl om ejendomsvurderinger formange boliger i Danmark. I 2013 fandt Rigsrevisionen fejl i tre ud af fire ejendomsvurdringer.

Derfor indgik de fleste partier i folketinget (V, LA, K, S, DF, RV) en aftale om et nyt IT-system.  Det såkaldet forlig om nyt ejendomsvurderingsystem.

Statens IT-Råd har i august 2019 informeret Morten Bødskov om at IT-systemer ikke er klar.

“Tidsplan er voldsom urealistisk udtaler Morten Bødskov”. Staten kan ikke få IT-systemer på plads til tiden. Så konklusionen var klar, udskydelse af system til 2024.

Dem der har betalt for meget får penge retur i 2021. Men de kunne måske have fået endnu lavere niveau hvis IT-system ville være klar.

Hvad betyder det for boligskatten fra 2021 til 2024 ?

– Udgangspunkt er at skattestop fortsætter

– Maks stigning på 7% i grundskyld fortsætter

Udgangspunkt er at:

– Boligskatteforlig fastholdes

– Boligejere skal ikke stige mere i skat

Der fastholdes de områder som allerede er aftalt:

– Automatisk indefrysning af grundskyld sikrer at igen boligejere skal betale mere i løbende skat

– Automatisk tilbagebetaling som følge af nye vurderinger.