Mange boligkøbere får ikke vurderet standen på husets elinstallationer, før de skriver under på købsaftalen
Mange boligkøbere får ikke vurderet standen på husets elinstallationer, før de skriver under på købsaftalen, og det kan både være dyrt og farligt, lyder det fra NRGi, der via YouGov har spurgt danskerne til deres kendskab til de obligatoriske boligrapporter.

Banklån, realkreditlån, tilstandsrapport, husforsikring, ejerskifteforsikring og så videre. Der er nok at holde styr på og sætte sin underskrift på, når man køber bolig.

Derfor kan det også være svært at få undersøgt alle rapporter og papirer til fulde, inden den endelige underskrift sættes på skødet.

Et af de områder, der ofte overses af køber, er en vurdering af standen på husets elinstallationer.
Det bekræfter en undersøgelse, som YouGov har udført på vegne af NRGi, hvor 39 procent af danskerne fortæller, at de ikke kiggede husets elinstallationsrapport igennem, inden de købte huset.

El-installationsrapporten fortæller, hvorvidt stikkontakter, el-tavler, ledninger og diverse strømforbindelser er installeret korrekt efter gældende lovkrav, og om de er funktionsdygtige.

”Man bør altid kigge elinstallationsrapporten efter i sømmene, for den viser både, om der er mindre fejl ved installationerne, som man med fordel kan udbedre, og endnu vigtigere, om der er deciderede ulovlige installationer, der er potentielt farlige,” fortæller Benny Hebsgaard, der er energirådgiver hos energiselskabet NRGi.

Men vi glemmer ikke blot at kigge i rapporten. Faktisk viser undersøgelsen, at 31 pct. af danskerne ikke ved, om de har læst rapporten inden købet. Med andre ord kan antallet af danskerne, der ikke kigger rapporten igennem være endnu større end de 39 procent, der bekræfter ikke at have gjort det.

”Man kan nemt komme til at negligere betydningen af fejl ved elinstallationerne i huset eller helt overse dem, når man står i købsfasen. Det kan dog vise sig som et alvorligt problem, hvis uheldet er ude, og der sker personskade eller brand som følge af ulovlige installationer. Er de allerede anført i rapporten, er det købers ansvar at få dem udbedret. Hvis de ikke bliver det, risikerer man i værste fald både at stå med skaderne og mangle dækning fra forsikringen,” fortæller Charlotte Gøttler, Forebyggelseschef hos Tryg Forsikring.

En del af tilstandsrapporten

Er man blandt de, der aldrig har set el-rapporten, eller ganske enkelt ikke ved, om man har set den, er den til at forveksle med den almindelige tilstandsrapport.

”Rapporten ligner den generelle tilstandsrapport visuelt og i sin opbygning, og hver installation får også karakterer fra K0, som er mindre kosmetiske eller praktiske mangler til K3, som er kritisk. Dog kan en installation også være helt fejlfri, eller der kan være behov for nærmere undersøgelse, siger energirådgiveren og fortsætter:

”Mindre alvorlige fejl er typisk manglende dåse ved lampeudtag, mens en mere alvorlig fejl kunne være en utilgængelig eller beskadiget el-tavle. Karaktersystemet er dog ikke et udtryk for, hvad fejlen koster at udbedre,” forklarer Benny Hebsgaard.

Ifølge forebyggelseschefen hos Tryg, Charlotte Gøttler, bør man betragte alle rapporter på huset på lige fod og som et udtryk for husets samlede tilstand.

”Dine forsikringsforhold afhænger ikke blot af en enkelt rapport, men laves på baggrund husets samlede tilstand via tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Derfor gør man som køber klogt i at læse alle rapporter grundigt igennem for at sikre, at der ikke er anført alvorlige fejl, som ikke bliver udbedret. Endelig kan der være forhold eller mangler, der gør det svært at tegne en forsikring, og som derfor skal udbedres først,” slutter Charlotte Gøttler.

Gode råd om husets elinstallationer

– Læs altid rapporten grundigt
– Få en fagmand til at vurdere forholdene en ekstra gang, hvis du er i tvivl
– Få fagmand til at udbedre eventuelle større fejl og mangler ved installationerne inden køb
– Forstå rapporten som vejledende – der foretages kun en stikprøvekontrol af installationer, som er tilgængelige

Generelt om rapporten

Elinstallationsrapporten udarbejdes på baggrund el-eftersynet, som er udført af et autoriseret firma. Rapporten er nødvendig for, at der kan tegnes ejerskifteforsikring på en ejendom og sørger for, at sælger som udgangspunkt ikke er ansvarlig for eventuelle skjulte skader og mangler. Rapporten er gyldig i et år.
Rapporten beskriver installationernes funktionsdygtighed og faren ved eventuelle fejl og mangler.

Kilde: NRGi