Huspriserne faldt på landsplan med 0,6 pct. i december 2015 i forhold til måneden før. Trods månedens fald har huspriserne ligget på et nogenlunde konstant niveau i andet halvår 2015, efter de steg markant i årets første halvår. I gennemsnit ender den årlige prisstigning i 2015 på 6,0 pct. i forhold til 2014. Det viser dagens tal fra Danmarks Statistik.

”For de danske husejere blev året 2015 om noget et år med et flot forår, og et mere afdæmpet efterår. Efter markante prisstigninger i foråret, har huspriserne ligget fladt i efteråret,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og fortsætter:

”Mange boligejere vil nok se tilbage på 2015 med en vis portion tilfredshed. I gennemsnit er priserne steget med 6,0 pct. i forhold til året før.”

Handelsaktiviteten har fået et løft i 2015 i alle dele af landet. Samtlige landets regioner har i årets første tre kvartaler oplevet en tocifret årlig vækst i handelsaktiviteten sammenlignet med den tilsvarende periode året før. Samtidig ligger flere handler udenfor Hovedstaden. I årets tre første kvartaler var 17,8 pct. af hushandlerne i Danmark beliggende i Region Sjælland. I den tilsvarende periode året forinden var andelen på 16,8 pct. I Hovedstaden er andelen faldet fra 26,9 pct. til 26,0 pct. i samme periode. I de tre regioner vest for Storebælt har andelen af hushandler været stort set stabil.

”Der er kommet flere hushandler i 2015, og samtidig viser vores egne regionale boligtal, at handelsaktiviteten så småt har fået bedre fat udenfor Hovedstaden,” slutter Ane Arnth Jensen.

Kilde: Realkreditrådet

 

Læse mere om boligøkonomi og kort rente lån.