Realkreditlån med afdrag er i fortsat fremgang. Halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er nu for første gang siden 2009 med afdrag. Det viser Realkreditrådets udlånsstatistik for 4. kvartal 2016.

Realkreditudlånet til boligejerne var ved udgangen af 2016 på 1.511 mia. kr. Det var fordelt på 756 mia. kr. med afdrag og 755 mia. kr. uden afdrag. Udlånet var 1,6 pct. højere end et år tidligere. Det dækker over en stigning for lån med afdrag på 6,1 pct. og et fald på 2,5 pct. for lån uden afdrag.

”Halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er nu med afdrag. Udlånet med afdrag er steget de seneste år og havde ved udgangen af 2016 indhentet udlånet uden afdrag. Det er første gang siden 1. kvartal 2009, at udlånet uden afdrag ikke er størst,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i FinansDanmark, og fortsætter:

”Der kan være mange årsager til, at flere og flere boligejere vælger at afdrage på deres realkreditlån. Den afdragsfrie periode er udløbet for nogle boligejere, som derfor er begyndt at betale afdrag. Hertil kommer, at det i mange tilfælde er blevet gjort dyrere ikke at afdrage på sit lån, hvilket kan have fået flere til at vælge et lån med afdrag.”

Boligejerne havde ved udgangen af 2016 fastforrentede realkreditlån for 591 mia. kr. Det er en stigning på 4,9 pct. i forhold til året før, mens der har været en tilbagegang for lån, hvor renten ikke er fast, på 0,4 pct.

”Lån med fast rente vinder frem for fjerde år i træk. De fastforrentede lån udgør nu godt 39 pct. af realkreditudlånet til boligejerne mod knap 38 pct. for et år siden og 32 pct. for fire år siden,” siger Peter Jayaswal.

Kilde: http://www.realkreditraadet.dk/