Forældrekøb har for alvor fået vind i sejlene igen, og for nogen kan det være den perfekte løsning. Læs med og find ud af om det er tilfældet for jeres familie.

Et forældrekøb kan være en måde at hjælpe jeres barn med at få tag over hovedet i de populære studiebyer, men netop fordi der vil være et lejeforhold mellem jer og jeres barn, er det nødvendigt, at I gør jer nogle overvejelser, inden I sætter jeres underskrift på købsaftalen.

I skal betale skat af overskuddet

Pessimismen på boligmarkedet er vendt og sammen med de lave renter, betyder det, at forældrekøb atter er blevet attraktivt.

– Vi har i år oplevet en stærkt stigende interesse for forældrekøb, og der er intet, der tyder på, at det vil aftage foreløbig, siger advokat Kristina Søgaard fra ADVODAN i Billund, der hvert år hjælper cirka 650 forbrugere med at købe hus eller lejlighed.

Inden I køber en lejlighed for at leje den ud til jeres barn, er der imidlertid flere forhold, I bør være opmærksomme på, blandt andet i forhold til skattereglerne.

– Udlejning af ejendom betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed, og der skal betales skat af et eventuelt overskud fra udlejningen, Derudover skal I være opmærksomme på, at der er regler i forhold til fastsættelse af huslejen. Er den for billig, risikerer I nemlig at blive beskattet af differencen mellem den opkrævede husleje og den husleje, som Huslejenævnet anser som rimelig set ud fra markedsværdien, lyder det fra advokaten.

Husk lejekontrakten

Skattereglerne er imidlertid ikke det eneste, I skal være opmærksomme på.

– Udlejning af en bolig er omfattet af lejeloven, og I bør indgå en formel lejekontrakt med jeres barn, hvor lejevilkårene beskrives nærmere. Lejekontrakten er samtidig en forudsætning for, at jeres barn kan søge boligsikring, siger advokat Kristina Søgaard og tilføjer

– Hvis jeres barn skal bo i lejligheden sammen med en kæreste, ven eller veninde, bør I derudover lave en skriftlig aftale, der sikrer, at det er jeres barn, der har retten til at blive boende i lejligheden, hvis forholdet eller venskabet går i stykker. Hvis begge parter har underskrevet lejekontrakten eller har boet sammen i mere end to år, har de nemlig lige meget ret til at blive boende, hvis ikke I på forhånd har sikret jer.

Hvad skal der ske med lejligheden efter end studie?

Hvis dit barn ønsker at blive boende efter endt studietid, har I mulighed for at sælge lejligheden til jeres barn for en pris, der er 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet. Her har I altså mulighed for at give jeres barn endnu en håndsrækning, hvis I har de økonomiske midler til det.

– Hvis I har flere børn, bør I ved et salg på favorable vilkår overveje, om de øvrige børn skal tilgodeses i et testamente på anden vis, lyder rådet fra advokaten.

Sælger I i stedet lejligheden på det normale boligmarked, skal I være opmærksomme på, at der skal betales skat af et salg med fortjeneste, hvorimod et tab kan fradrages i andre skattepligtige gevinster.

Fem facts om forældrekøb

• Huslejen skal være rimelig set ud fra markedsværdien
• I bør indgå en formel lejekontrakt med jeres barn
• I skal betale skat af et eventuelt overskud fra udlejningen
• Hvis jeres barn skal bo sammen med andre, bør I lave en aftale, der sikrer, at jeres barn har ret til at blive boende
• I kan senere sælge lejligheden til jeres barn til en pris, der er 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering

 

Kilde: ADVODAN – ADVODAN.dk