Ifølge Danmarks Statistik sluttede 2015 af med fortsatte prisstigninger for ejerlejligheder og stagnerende prisudvikling for parcelhuse. Dansk Byggeri har på baggrund af december-tallene beregnet en samlet 2015-status på boligmarkedet

Dansk Byggeri har beregnet, at priserne på ejerlejligheder i snit er steget med hele 10,6 %. i 2015. Der er lidt mindre fart på priserne på enfamiliehuse, som er steget mere moderat med 6,0 % i årets løb.

– Det virkelig positive, der er sket på ejendomsmarkedet i 2015, er, at alle regioner er kommet med på prisstigningerne, så man kan tale om en bredt funderet fremgang på boligmarkedet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri forventer fortsat fremgang på boligmarkedet i 2016 men med lavere generelle vækstrater. Der er derfor ikke udsigt til et marked med uheldige bobletendenser.

– 2015 var et særligt år på grund af de negative renter i første halvår. Hertil kommer det nye krav om 5 % udbetaling ved boligkøb, der blev introduceret i efteråret, og som allerede har lagt en dæmper på væksten i boligpriserne, siger Bo Sandberg og fortsætter:

– Fremgangen på boligmarkedet både i form af flere handler og højere priser er til gengæld godt nyt for byggebranchen, da det især er omkring ejerskifter, at boliger istandsættes.

Boligmarkedets betydning for andre dele af økonomien – fx privatforbruget – kan ifølge Dansk Byggeri næsten ikke overvurderes.

– Større friværdier og flere bolighandler er tiltrængt godt nyt for samfundsøkonomien. Derfor dumper boligmarkedet da også sammen med arbejdsmarkedet ned i den positive vægtskål for dansk økonomi, slutter Bo Sandberg.

 

Kilde: Dansk Byggeri

 

Find mere om boligøkonomi og realkredit her på penge-finans.dk