Boligejerne betaler ydelsen på deres realkreditlån til tiden. Det er kun ca. 2.900 boligejere, der ikke har betalt ydelsen på deres boliglån. Sammenlignet med anden gæld misligholdes realkreditlån sjældent. Det viser Realkreditrådets tal for restancer for 3. kvartal 2016.

Restanceprocenten på realkreditlån ligger på 0,2 pct. i 3. kvartal 2016. Det svarer til, at boligejerne mangler at betale 20 øre ud 100 kr. på deres terminsydelse.

”Boligejernes betalingsevne er forbedret betydeligt de seneste fem år. I dag er det kun ca. 2.900 boligejere, der ikke har betalt ydelsen på deres realkreditlån. Da antallet af boligejere, der ikke kunne betale til tiden, toppede efter finanskrisen, var tallet ca. 8.800,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og uddyber:

”Lave renter og et boligmarked med flere handler og højere priser hjælper boligejerne. De lave renter gør det lettere at betale terminsydelsen, mens den øgede efterspørgsel og stigende priser på boligmarkedet gør det lettere at sælge sin bolig, hvis man er kommet i en situation, hvor man ikke kan betale sin terminsydelse.”

Betalingsproblemer kan også betragtes i en mere bred forstand i det danske samfund. Personer med ubetalt gæld kan ende med at blive registreret i det såkaldte RKI register. I juni i år var knap 225.000 personer over 18 år registreret i RKI.

”Man skal naturligvis være varsom med at sammenligne boligejernes betalingsevne med danskernes generelle situation i forhold til ubetalt gæld. Det giver dog en indikation af, at realkreditgæld er noget, danskerne i videst muligt omfang forsøger at betale til tiden. Tæt på fem pct. af den danske befolkning over 18 år er registreret med en ubetalt gæld. Det er en væsentlig større andel end den andel af boligejere, der er bagud med terminen,” siger Ane Arnth Jensen

Kilde: http://www.realkreditraadet.dk

Læs mere om lån og realkredit her på penge-finans.dk