Ingen skal beskattes ud af egen bolig! Interesseorganisationen Boligejerne springer ud med budskabet om en ny skattemodel for boligejere.

Foreningens formand Kim Juhlin siger: ”Vi har i de senere år oplevet et voldsomt stigende pres på boligejerne – både i form af en eksploderende grundskyld og et vurderingssystem, der ikke kan kaldes andet end en brændende platform”.

Boligejerne – der bl. a. samarbejder med den svenske organisation Villaägarna – er stiftet med det overordnede formål at forbedre forholdene for danske boligejere. Her er beskatningen et af de helt tunge emner.

”At man ikke kan bo i sin bolig på grund af skatter og afgifter, blot fordi man forlader arbejdsmarkedet er helt forkert og dybt urimeligt. Det nuværende vurderingssystem har spillet fallit, og et nyt virker meget langt væk. Et enkelt, ukompliceret og administrativt system, der i dag fungerer andre steder, er løsningen”, lyder det fra den nyvalgte formand, der samtidig opfordrer alle boligejere til at melde sig ind for det beskedne beløb på 1 krone om dagen.

”Det vil være til gavn for alle, én gang for alle at få en god og fair løsning, der er holdbar også efter 2020”, siger Kim Juhlin og peger på foreningens forslag om lav, løbende beskatning og så en beskatning ved endeligt salg.

For at få et system, der giver den enkelte boligejer og dennes familie tryghed, ro og råderum foreslår foreningen kort sag denne model: Der betales 4% af ejendommes værdi, dog maksimalt kr. 6.000, i årlig, kommunal skat. Herudover betales en skat på 25 % af fortjenesten op til 2,5 mio. ved salg og 40 % af beløbet derover, når boligejeren endeligt forlader boligmarkedet. Tab/gevinst kan overføres til den nye ejerbolig, såfremt denne købes inden 12 måneder efter salget. Der er fradrag for udgifter til renovering, vedligehold mv.

Denne model, der fungerer fint hos vores brofaste naboer, sikrer, at beskatning sker på baggrund af objektive handelspriser og ikke fiktive vurderinger. Hos den enkelte boligejer skabes tryghed og råderum, idet en del af skatten flyttes til det sidste salg. Dette vil bl. a. give børnefamilier mere råderum i en presset hverdag.

Ved at give fradrag for udgifter til renovering mv. øges interessen for at vedligeholde, og samtidig modvirkes sort arbejde.

”Vi har i dag den 3. største beskatning af boligejere i EU, og vi mener, at denne gruppe mennesker beskattes for hårdt på den ejendom, de køber og betaler.” siger Kim Juhlin, der har travlt med at indgå aftaler med andre interessenter på boligmarkedet til gavn for foreningens medlemmer.

 

www.boligejerne.com