Det er ikke svært at finde en håndværker til sit private byggeprojekt. Kunsten er at finde den rigtige – og at væl-ge af de rigtige grunde. -Mange private vælger håndværkere ud fra meget få oplysninger – ja, måske gør de slet ikke noget forarbejde overhovedet. Og det gælder uanset om det er en stor eller lille byggesag, f.eks. en carport eller et helt nyt hus, siger advokat med speciale i entrepriseret Claus Winther Jensen fra Advokatgruppen i Horsens.

Men det vil han gerne advare imod:
-Erfaringen viser, at det desværre kan blive dyrt at vælge forkert, siger Claus Winther Jensen. Han giver her fem gode råd til, hvordan du som privatkunde finder en kvalitetshåndværker.

1. Spørg en betroet rådgiver
Spørg f.eks. en advokat, bankmand eller en revisor, du har tiltro til, og som har daglig kontakt til mange forskellige håndværkere. Dermed undgår du, at ellers velmenende råd fra venner og bekendte tager udgangspunkt i et meget begrænset kendskab til en enkelt eller få håndværkere.

2. Tjek økonomien
På cvr.dk kan du slå selskaber op. Hvis den håndværker, du overvejer at indgå en aftale med, har etableret sig i selskabsform, kan du derfor nemt og gratis finde oplysninger om selskabet her. Bl.a. kan det være relevant at tjekke de seneste årsregnskaber.

Dette kan give en indikation af om selskabet tjener penge, og hvor stor en egenkapital selskabet har. Desuden kan du ofte læse om, hvorvidt selskabets revisor har bemærkninger eller i værste fald forbehold til årsregnskabet. Det kan også være relevant at se, om virksomheden har skiftet revisor og/eller regnskabsprincipper inden for de seneste år. Dette kan, sammenholdt med de øvrige økonomiske oplysninger, være en indikation på, at selskabet er i krise.

Selvom det seneste offentliggjorte regnskab altid er et blik tilbage i tiden, giver det alligevel et vist indtryk af, hvor længe og hvor solidt et firma, du har med at gøre.

3. BYGgaranti eller tilsvarende ordning
Spørg og tjek om virksomheden er medlem af en garantiordning, der kan beskytte dig som forbruger. Det kan være BYGgaranti, Tekniq eller tilsvarende ordninger. Tjek også den konkrete garantiordnings betingelser og maksimale garantidækning. Det er altid en god ide selv at tjekke, om virksomhedens medlemskab fortsat er gældende. Det kan du slå op på den konkrete garantiordnings hjemmeside.

4. Indhent flere tilbud
Den bedste fornemmelse for seriøsiteten, forslag til løsning og jeres indbyrdes kemi får du ved at indhente flere tilbud – altid på baggrund af et projektmøde med hver enkelt entreprenør. Desuden skal du vurdere, om du får svar på dine henvendelser og spørgsmål i et tempo, som passer både til dit temperament og dit behov for detaljer. På den måde skaber du fra begyndelsen et godt fundament for et stærkt samarbejde.

5. Kontrakt
Indgå en skriftlig kontrakt, hvor det er beskrevet, hvad der skal leveres, herunder:
– Tidsfrist for levering – og eventuelt en aftale om en dagbod, hvis afleveringsfristen bliver overskredet.
– Aftal i videst muligt omfang – særligt i mindre entrepriser – at der først skal ske betaling, når arbejdet er færdigt og afleveret.

Hvis I undervejs laver aftale om ekstraarbejder, bør det altid ske skriftligt – så får du en beskrivelse af arbejdet og I får en aftale om prisen. Aftal eventuelt, at entreprenøren skal stille sikkerhed for entreprisens udførelse. Det er sædvanligt, at der fra entreprenørens side stilles en garanti på 15 % af entreprisesummen.

Garantien bør stilles som en bankgaranti eller tilsvarende fra et anerkendt garantiselskab. Du må dog forvente, at entreprenøren i så fald vil kræve en tilsvarende garanti fra dig – normalt på 10 % af entreprisesummen. Du kan bruge reglerne i AB Forbruger som inspiration til kontraktens indhold. AB Forbruger kan findes ved en simpel google søgning. Vær opmærksom på, at seneste udgave er revideret i juni 2012. Disse regler, såvel som f.eks. AB 92, skal dog konkret aftales for at være gældende.

-Hvis du følger disse råd, er der en god chance for, at dit byggeprojekt kommer sikkert i mål – og at forløbet ikke giver anledning til unødvendige frustrationer, siger Claus Winther Jensen.

Kilde: Advokatgruppen