Hvad er kurstab? Og hvordan udregnes kurstab, det forklarer penge-finans.dk her.

Kort fortalt, så er kurstab forskellen mellem et låns faktiske størrelse og det beløb du som låntager får udbetalt før omkostninger.  Læs mere om kurstab og hvorledes det udregnes i denne artikel fra penge-finans.dk

Kurstab kan opstå i forbindelse med at der optages boliglån i obligationer. Når et obligationslån skal optages sker dette ved at långiver sælger obligationer til låntager. Kursen på obligationen bestemmer om låntager oplever et kurstab. Kursen på en obligation er bestemt af forholdet mellem den pålydende rente på obligationen og markedsrenten.

Hvorfor svinger kursen over og under 100 på en obligation?
Hvis den pålydende rente på en obligation svarer til markedsrenten, så bliver kursen 100. Er renten på den pågældende obligation højere end markedsrenten vil kursen kommer over 100, mens en lavere rente vil give en kurs der ligger under 100

Fastforrentede realkreditlån kan man førtidsindfri til kurs 100
Fastforrentede realkreditlån kan man førtidsindfri til kurs 100, det betyder at  realkreditinstituttet ikke giver lånetilbud på obligationer der ligger over kurs 100. Har du som låntager et lånetilbud til kurs 99 og kursen kommer på101 på tidspunkt for indfrielse vi det betyde en kursgevinst.

Kurstab
Hvis der i forbindelse med optagelsen af et lån finder et kurstab sted, altså at kursen på obligationen er under kurs 100. Så vil dette sammen med stiftelsesomkostningerne påvirke låneprovenuet negativt. Med andre ord, jo større kurstab jo højere skal hovedstolen på lånet være for at opnå det beløb som låntager ønsker at låne.

Eksempel:
Ønsker en låntager at låne 1.000.000 kr. til kurs 98, hvilket er kurstab på 2%, betyder det at lånet skal være på 1.020.000 kr. for at låntager får 1. mio. kr. udbetalt, men lånet er 20.000 kr. højere, hvilket er kurstabet.

Realkreditinstitutternes angivelse af kurs
I kurslisterne er obligationsnavne angivet med rente og løbetid. Her angives også den aktuelle kurs, typisk således: 98,56

Hvordan udregnes kurstab ? kan jeg let udregne kurstab for obligationer?
Ja, det er let selv at regne ud hvad det vil kost i kurstab ved forskellige kurser.

For at beregne et evt. kurstab, skal vi bruge hovedstolen og obligationskursen.

  • Hovedstol: Det beløb som du skylder, samlet beløb som lånes
  • Obligationskurs: Den aktuelle pris på obligationen

Eksempel
Hovedstol: 1.000.000 kr.
Obligationskurs 97,5

Udregning af kursværdi: 1.000.000 kr. x (97,5/100) = 975.000 kr.
Kurstab: 1.000.000 kr. – 975.000 kr. = 25.000 kr.

Hertil kommer at omkostninger for at optage lånet også skal fratrækkes, således bliver lånet udbetalt endnu lavere en de 975.000 kr.

kursudsving

Artikler om realkredit:

[display-posts category=”realkredit, realkreditlån”]

Læs også om kort rente lån