Boligøkonomi – din private livssituation har betydning for mulighederne omkring din boligøkonomi.
Her på siden finder du link til forskelige lånemuligheder hos realkreditinstitutterne, samt gode råd i forhold til hvad du bør overveje i forhold til at sammensætte de rette lån.

Realkredit – oversigt med lånemuligheder hos kreditinstitutterne samt forklaring af begreber indenfor realkredit.

Din livssituation, har betydning for hvilke muligheder der er de rigtige for din boligøkonomi. Da der er stor forskel på hvad, forskellige familier bør overveje. Helt overordnet kan mulighederne opdeles i tre grupper:

  • Førstegangskøber
  • Boligejer
  • På vej på pension

lejligheder350

Nogle hurtige råd til din boligøkonomi indenfor de forskellige segmenter, hvad er værd at overveje i forhold til den situation du står i.

Førstegangskøber
– Tryghed, skal det være variable eller fast rente
– Afvikling af bankgæld
– Ejerbolig eller andelsbolig
– Forventninger til ændringer i privatsituation på kort og lang sigt.
Det være sig jobsikkerhed, planer om flytning eller lign.

Boligejer
– Sikre at dine lån er de rigtige, kan det betale sig at omlægge?
– Alternativer til fast rente lån, som flexlån eller kort rente lån
– Er der ændringer i din indkomstsituation, betydning for din mulighed for at afdrage
– Er gebyrer ok, det er en god ide at tjekke priser på markedet med jævne mellemrum
Hvad er kurstab? hvordan udregnes kurstab – praktiske eksempler

På vej på pension
– Har du overvejet et nedsparingslån?
– Se om det kan betale sig at omlægge huslån til prioritetskredit

Penge

Dette er en række hurtige råd som den enkelte bør forhold sig til. Der er mange flere muligheder for at påvirke din boligøkonomi, vi anbefaler at du taler med din rådgiver i forhold til at sikre overblik over muligheder.

Har du stor friværdi i din bolig kan det give god mening at optage lån i huset for at frigøre penge til rejse og fornøjelse. Man kan som bekendt ikke spise mursten og friværdien i boligen kommer først i spil den dag boligen sælges. Men er man glad for sin bolig og ikke ønsker at sælge for at realisere friværdien, så er optagelse af nedsparingslån en god ide.

Det handler om at optimere sine økonomiske muligheder ud fra nuværende situation og på sigt. Der er ikke kun én løsning, det afhænger af den enkeltes ønsker.

God boligøkonomi !

Artikler omkring bolig:
[display-posts category=”bolig”]

Artikler omkring realkredit:
[display-posts category=”realkredit, realkreditlån”]