Hvad er en aktieportefølje? –

En aktieportefølje er en samling af aktier i forskellige virksomheder, som en investor ejer. En aktie repræsenterer en ejerandel i en virksomhed, og en aktieportefølje består typisk af en diversificeret blanding af aktier i forskellige virksomheder og brancher. En investor kan opbygge sin aktieportefølje ved at købe aktier gennem en […]

Hvad er P/E-forhold – “Price-to-Earnings-ratio” – begreber indenfor aktiehandel.

P/E-forhold – begreber forklaret indenfor aktiehandel P/E-forhold er en forkortelse for “Price-to-Earnings-ratio” på engelsk, som kan oversættes til “Pris-til-Indtjening-forhold” på dansk. P/E-forholdet er en beregning af forholdet mellem aktieprisen og virksomhedens indtjening pr. aktie. Det er en vigtig faktor, som investorer bruger til at vurdere en akties værdi og potentielle […]

Hvad er en ældrecheck?

Ældrechecken er en økonomisk ydelse, som gives til pensionister og efterlønsmodtagere, som har en lav indkomst. Formålet med ældrechecken er at give en ekstra økonomisk støtte til ældre, som har en begrænset økonomisk råderum og derfor kan have svært ved at klare de daglige udgifter. Ældrechecken er en skattefri ydelse, […]

Hvad vil det sige at energirenovere en bolig?

At energirenovere en bolig betyder at gennemføre en række tiltag, der har til formål at reducere boligens energiforbrug og dermed gøre den mere energieffektiv. Energirenovering kan gøre boligen mere bæredygtig og samtidig spare dig for penge på din energiregning. Typisk omfatter energirenovering af en bolig følgende tiltag: Energirenovering af en […]