Nye muligheder for deling af formuen i ægteskabet

formuedeling

Den 1. januar 2018 træder nye regler om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Det betyder større frihed til at aftale, hvordan formuen skal deles i tilfælde af skilsmisse.

I dag har I som ægtefæller formuefællesskab, med mindre I aftaler andet i en ægtepagt. Det betyder, at skal I skilles, bliver jeres positive formue delt ligeligt mellem jer. Sådan er udgangspunktet også i de nye regler, som dog byder på et par ændringer. Advokat Malene Warming fra ADVODAN Tønder/Toftlund giver et overblik over de nye regler her.

Udvidelse af mulighederne for særeje
En af ændringerne er, at reglerne om særeje bliver udvidet med to nye særejeformer – nemlig sumsæreje og sumdeling.

Sumsæreje betyder, at I hver især fremover kan sikre en del af jeres egen formue, så den ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse. Har en af jer fx indskudt 300.000 kr. i jeres fælles bolig, så kan det beløb sikres som sumsæreje, så beløbet holdes uden for bodelingen ved en eventuel skilsmisse. Resten af jeres fælles formue bliver ligeligt fordelt mellem jer.

Med sumdeling kan I aftale et bestemt beløb, som skal være fælleseje. Det kan fx være 500.000 kr., som I skal dele, hvis I senere skal skilles. Har I hver især en formue herudover, beholder I den.

De nye regler gør det også muligt, at I kan inflationssikre både sumdeling og sumsæreje, så det beløb I har bestemt til jer selv eller til deling, ikke bliver mindre værd. Aftaler om særeje skal fortsat tinglyses i en ægtepagt for at være gældende.

Gaveægtepagt ikke et krav
Med de nye regler kommer der også en ændring i forhold til gaveægtepagter.

Giver en af jer en større gave til den anden ægtefælle, skal gaven i dag sikres med en ægtepagt og tinglyses for at være gyldig. Ellers kan modtageren af gaven risikere at skulle betale beløbet svarende til gavens værdi tilbage ved en eventuel skilsmisse.

Det bliver nu lavet om, så det ikke længere er et krav, at gaveoverdragelsen bliver tinglyst med en gaveægtepagt. Det betyder mere konkret, at I som ægtefæller fra den 1. januar 2018 frit kan give hinanden større gaver – fx overdrage en bil eller halvdelen af en ejendom.

I skal dog samtidig være opmærksom på, at reglerne for omstødelse af gaver mellem ægtefæller i tilfælde af personlig konkurs eller insolvens bliver ændret. I dag kan kreditorer kræve, at større gaver omstødes, hvis de er givet mindre end to år før en konkurs. Med de nye regler er der ikke længere nogen tidsgrænse for, hvornår en gave kan omstødes.

Fakta
– Ønsker I rene linjer om, hvem der ejer hvad i ægteskabet, bør I oprette særeje før eller under ægteskabet.
– Fra 1. januar 2018 bliver de nuværende regler om særeje udvidet med to nye særejeformer.
– Særeje kræver, at I er enige og indgår en aftale i form af en ægtepagt, som underskrives af jer begge personligt.
– Ægtepagten skal være skriftlig og tinglyses.

Kilde: Advodan –  http://www.advodan.dk/

Websitet anvender cookies - Du accepterer bruge af cookien ved at lukke boksen eller klikke videre Mere information

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statisik og målretning af annoncering. Du accepterer bruge af cookien ved at lukke boksen eller klikke videre. Når du besøger penge-fiinans.dk, modtager du en cookie. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne. Vi bruger bl.a. cookierne til at optimere reklamer på websitet samt give os mulighed for at tilpasse vores website efter dine interesser. Samt information benyttes til at føre demografiske statistikker. En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer. Cookiernes levetid kan variere. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. Det mest normale er en 12 eller 24 måneders levetid. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Sitet benytter Google Analytics til at lave statistik over de besøgende på websitet.

Luk