Børnetestamente, er det noget man som forældre bør overveje?

Det er Statsforvaltningen, der afgør, hvem der får forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort før de er fyldt 18 år. Som udgangspunkt vil forældremyndigheden blive tillagt den anden biologiske forælder, hvis denne er i live. Vil du selv have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden, bør du derfor oprette et børnetestamente.

Har du børn under 18 år, vil du helt sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente får du indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du afgår ved døden, før børnene er fyldt 18 år.

For myndighederne er tilkendegivelsen i et børnetestamente ikke bindende, men alene vejledende. Myndighederne vil dog følge dine ønsker – medmindre forholdene konkret taler imod. Det er derfor en god idé at lave et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Hvad er et børnetestamente?
Et børnetestamente er en tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør, før børnene er fyldt 18 år.

Tilkendegivelsen i børnetestamentet kan lyde på, at forældremyndigheden skal tildeles enten en enkeltperson eller et par i forening, som børnene har et sikkert og tæt forhold til, og som kan sikre dem en tryg opvækst i velkendte rammer.

Det er Statsforvaltningen, der afgør, hvem der skal have tildelt forældremyndigheden, hvis børn under 18 år bliver forældreløse. Selvom et børnetestamente ikke er juridisk bindende, vil dets indhold indgå i Statsforvaltningens konkrete vurdering af, hvad der er barnets bedste og ofte følge dine ønsker i børnetestamentet.

Det vil være en fordel, hvis Statsforvaltningen forstår baggrunden for dine ønsker, og det er derfor vigtigt, hvis du i børnetestamentet har begrundet, hvorfor det netop er, at du mener, at den eller de navngivne personer vil være bedst egnet til at tage sig af børnene, hvis det utænkelige skulle ske, og du dør, inden dine børn er fyldt 18 år.

Hvem kan oprette et børnetestamente?
Du kan oprette et børnetestamente, hvis du har forældremyndigheden alene og ønsker at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, også hvis du ikke ønsker, at børnenes anden biologiske forælder skal have tildelt forældremyndigheden, hvis du dør, før børnene er fyldt 18 år.

Deler du forældremyndigheden med den anden biologiske forælder, kan I sammen oprette et børnetestamente, hvis I er enige om, hvem I ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis I begge dør, før børnene er fyldt 18 år.

Hvad sker der, hvis jeg ikke laver et børnetestamente?
Det er Statsforvaltningen, der afgør, hvem der skal have tildelt forældremyndigheden. Udgangspunktet er, at forældremyndigheden vil blive tillagt den anden biologiske forælder. Det vil ofte også være det naturlige valg.

Der kan være konkrete forhold, der gør, at det ikke er den anden biologiske forælder, der er den bedst egnede. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den anden forælder kun har haft meget begrænset eller ingen kontakt med børnene, har helbredsmæssige eller sociale udfordringer. Det kan også ske, at der er flere personer, der ansøger om forældremyndigheden.

Statsforvaltningen vil i de tilfælde undersøge blandt familie og nære venner, hvem der vil og er bedst egnet til at varetage forældremyndigheden over børnene.

Dom om børnetestamente

Landsretten afgjorde ved dom (TFA 2015.520), at forældremyndigheden over en 5-årig pige efter moderens død skulle tillægges mormor i overensstemmelse med børnetestamente og ikke pigens biologiske far.

Moderen havde oprettet børnetestamente og deri angivet, at det var hendes udtrykkelige ønske, at forældremyndigheden over pigen blev tillagt mormor. Ved moderens død ønskede faderen sig også tillagt forældremyndigheden over pigen.

Børnetestamentet kom dermed til blandt flere forhold at indgå i den konkrete vurdering af, hvem pigen var mest knyttet til af sin mormor og far. Af andre forhold indgik, at pigen af en børnesagkyndig var vurderet mest sikkert og tæt tilknyttet til sin mormor, som pigen havde boet hos siden moderens død, og at pigens netværk var koncentreret omkring hendes børnehave samt familie og venner på sin afdøde mors side.

Det blev ikke tillagt betydning, at mormor var fyldt 60 år på domsafsigelsestids-punktet.

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?
Der er ikke noget juridiske krav til, hvordan et børnetestamente skal se ud eller oprettes. Det kan laves enten som et selvstændigt dokument, eller indgå i et almindeligt testamente. Børnetestamentet bør ud over dine ønsker indeholde en dato og din underskrift.

Det en god idé at fortælle personen, som er indsat i børnetestamentet, hvor det originale dokument befinder sig og give personen en kopi, så han eller hun kan aflevere det til Statsforvaltningen ved et eventuelt dødsfald.

Hos Ret&Råd anbefaler vi imidlertid, at du opretter og underskriver børnetestamentet for en Notar. Fordelen ved at oprette børnetestamentet for en Notar er, at det efter at være underskrevet bliver opbevaret i et centralt arkiv og automatisk kommer frem ved din død. Det sikrer, at Statsforvaltningen får kendskab til dine ønsker.

Få mere at vide om børnetestamente og testamenter i øvrigt
https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/testamente-og-arv

Kilde: Ret&Råd

Websitet anvender cookies - Du accepterer bruge af cookien ved at lukke boksen eller klikke videre Mere information

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statisik og målretning af annoncering. Du accepterer bruge af cookien ved at lukke boksen eller klikke videre. Når du besøger penge-fiinans.dk, modtager du en cookie. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne. Vi bruger bl.a. cookierne til at optimere reklamer på websitet samt give os mulighed for at tilpasse vores website efter dine interesser. Samt information benyttes til at føre demografiske statistikker. En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer. Cookiernes levetid kan variere. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. Det mest normale er en 12 eller 24 måneders levetid. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Sitet benytter Google Analytics til at lave statistik over de besøgende på websitet.

Luk